July 2, 2008

DataGrid'e sağ tuş menüsü eklemek

Programımızın bulunduğu forma contextMenuStrip ekledikten sonra, bu contextMenuStrip'i DataGrid'in özelliklerinin bulunduğu menüden ekleyin.

No comments: